COMPROBADOR MULTIFUNCIÓN MEGÓHMETRO

Modelo: MI 3102 BT EurotestXE