COMPROBADOR MULTIFUNCIÓN MEGÓHMETRO

Modelo: MI 3102H BT EUROTEST XE 2,5 KV