COMPROBADOR MULTIFUNCIÓN MEGÓHMETRO

Modelo: MI 3152 EUROTEST XC