COMPROBADOR MULTIFUNCIÓN MEGÓHMETRO

Modelo: MI 3152H EUROTEST XC 2,5KV